YOĞUN BAKIM


YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİMİZ

Kalp Damar Cerrahi YBÜ

Kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitemiz kalp – damar ve göğüs cerrahisi ameliyatları sonrasındaki erken dönemde hastalarımızın iyileşme sürecini hızlandıran kritik hastaların bakım ve tedavisinde özelleşmiş bir bölümümüzdür. Kalp Damar Cerrahisi yoğun bakım bölümünde 5 yatak bulunmaktadır. Her yatak başında bulunan Ventilatör, Perfüzörler, Pump ve Monitör ile hastaların takipleri yapılmaktadır. Yatak başı merkezi sisteme bağlı olarak vakum, hava ve oksijen sistemi vardır. Her türlü kritik, yüksek riskli kalp ameliyatlarında ve sonrasında kullanılmak üzere hazır bekletilen 1 adet İntraaortik Balon Pompası cihazımız bomedicus ve cellsaver mevcuttur. Kardiyoloji Yoğun Bakım Ünitemizde her hastayla bir veya iki hemşire özel olarak ilgilenmektedir.

 

Anestezi YBÜ

Anestezi Yoğun Bakım Ünitemiz, yaşamsal fonksiyonları hayati risk taşıyacak derecede bozulmuş olan hastalara hizmet veren özel bir ünitedir. Ünitemiz anestezi ve re- animasyon uzmanının denetimi ve yönetimi altındadır ayrıca gerekli görülmesi durumunda diğer tüm branş doktorlarının desteği ile hizmet  vermektedir.

Riskli ameliyat geçiren hastalar, beyin kanaması, çoklu organ travmaları, organ yetmezlikleri, acil kanamalı hastalar, ani felç yoğun bakım ünitesinde takip edilmektedir. Ayrıca ciddi solunum yetersizliği, ilerleyici kas ve sinir sistemi hastalıkları ile boğulma ve zehirlenme vakalarının da yoğun bakım ünitelerinde takip edilmeleri yapılmaktadır.

5 yatak kapasiteli genel yoğun bakım ünitemiz, solunum destek cihazları, kalp ve dolaşım sistemi fonksiyonlarının takip edildiği monitörler, kan gazı cihazı, mama pompaları, infüzyon ve perfüzyon pompaları, defibrilatör, aspiratörler ile tüm alt yapı ve teknik donanıma sahiptir.

 

Koroner YBÜ

Koroner yoğun bakım ünitesi, kalp hastalığı açısından ciddi hayati risk altında olan hastaların yakından takip edildikleri, hayati bulgularda oluşacak en ufak bir değişikliğin saptanarak anında müdahale edildiği özelleşmiş birimimizdir. Bu ünitede kardiyolog hekimlerimiz, ve kardiyoloji alanında deneyimli hemşirelerimiz görev yapmaktadır. 

Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'ne kalp krizi geçiren, kalp krizi geçirme olasılığı olan, kalp hastalığı nedeniyle şoka giren ve desteğe ihtiyacı olan, müdahale gerektiren ritim düzensizliği olan hastalar yattığı gibi, var olan kalp dışı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören ve bu tedavileri sırasında kardiyak açıdan yakından takip edilmesi gereken hastalar da yatmaktadır. 

Anjio ünitesinde stent takılan hastalar durumlarına göre en az 1 gece koroner yoğun bakım ünitesinde izlenmektedir. 5 yatak kapasiteli kardiyoloji yoğun bakım ünitemizde, solunum destek cihazları, gelişmiş kardiyak monitörler, infüzyon ve perfüzyon pompaları, defibrilatör, intra aortik balon pompası, aspiratörler ve diğer yardımcı destek cihazlar bulunmaktadır.

 

Yeni Doğan YBÜ

Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitemiz, yoğun bakım ihtiyacı olan tüm bebeklere gerekli desteği sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Modern tıbbi donanımı ile bebekleri kısa sürede ailelerine kavuşturmayı hedefleyen ünitemiz, bebekleri hakkında aileleri de bilgilendirmektedir. 

4 yatak (kuvöz) kapasiteli Yeni doğan yoğun bakım ünitemizde; 24'üncü gebelik haftasından itibaren erken doğmuş, riskli çoğul gebelik sonucu dünyaya gözlerini açmış, annesinde şeker hastalığı olan, anne karnında mekonyum (kendi dışkısını) yutmuş ve zor doğum sonucu beyin ve diğer organlarında hasar oluşmuş, hayati fonksiyonları yüksek risk taşıyan bebeklere bakım sağlanmaktadır.

 

YENİDOĞAN ÜNİTEMİZDE:

  • KÜVÖZ
  • FOTOTREAPİ
  • TRANSPORT KÜVÖZ
  • VENTİLATÖR

 

İç Hastalıkları YBÜ

İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitemizde solunum yetmezliği, şok geçiren hastalar birinci derece öncelikli hastalardır.

Dâhiliye Yoğun Bakım Ünitemiz 6 yataklı olup, dahiliye hastalarının sıkı takip ve tedavi ihtiyacını karşılamak amacıyla hizmet vermektedir.