Biyokimya Laboratuvarı

BİYOKİMYA

Hastanelerimiz hastalara acil ve rutin laboratuvar hizmeti verirken özellikle güvenilir sonuç üretmeyi hedeflemiştir. Biyokimya laboratuvarımız haftanın yedi günü ve yirmidört saat çalışmaktadır. Tüm testlerin günlük olarak internal kalite kontrolleri takip edilmektedir. Ayrıca laboratuvarlarımızda, düzenli olarak üye olduğumuz Uluslararası kabul görmüş referans laboratuvarından gelen numuneler çalışılıp sonuçlar tüm Türkiye'de değerlendirilerek eksternal kalite kontrolleri yapılabilmektedir. Hastanemizde yapılamayan bazı tetkikler de kalitesi kanıtlanmış büyük merkez laboratuvarlarında hizmet alımı şeklinde yapılmaktadır.


Laboratuvarımızda yapılan tetkikler

 • Rutin biyokimyasal tetkikler

 • Karaciğer fonksiyon testleri

 • Böbrek fonskiyon testleri

 • Hematolojik tekikler

 • Romatolojik tetkikler

 • Hepatit belirleyiciler

 • Tümör belirleyiciler

 • Koagülasyon testleri

 • Hormonlar

 • Tam idrar tetkikleri

 • Gaita tetkikleri