NÜKLEER TIP


NÜKLEER TIP

Nükleer tıp, hastalıkların tanı ve tedavisinde radyoaktif maddelerin kullanıldığı bir tıp dalıdır. Radyofarmasötikler enjeksiyon, sindirim veya solunum yoluyla vücuda verilerek ilgili organ ve sisteme ait fizyolojik görüntüler elde edilmektedir. Görüntüleme işlemi, kullanılan radyoaktif maddenin saçtığı ışınımın cinsine göre gama kamera veya PET-CT denilen cihazlarla gerçekleştirilmektedir. Bunun sonucunda birçok organ ve sistemin fonksiyonları değerlendirilmektedir. Nükleer tıp güvenilir, ağrısız ve pek çok yönteme göre bazı hastalıkları önceden gösterebilen bir görüntüleme yöntemidir. Nükleer Tıp tetkiklerinden hastalıklara tanı konmasının yanı sıra tedaviye yanıtlarının değerlendirilmesinde de faydalanılmaktadır. Ayrıca başta tiroid hastalıkları olmak üzere bazı tümörlerde, ağrılı kemik metastazlarında ve enflamatuar eklem hastalıklarında tedavi amaçlı radyoaktif madde uygulamaları yapılmaktadır.

Nükleer Tıp Uygulamaları

  • Çok duyarlı ve amaca özgül yöntemlerdir;
  • Allerjisi ve yan etkisi yoktur;
  • Fizyolojik, metabolik düzeyde fonksiyonel bilgi sağlarlar;
  • Bilgilerin aynı zamanda sayısal olması nedeniyle tekrarlandıklarında birbiri ile kıyaslanabilme özelliğine sahiptirler.
  • Non-invazif olmasından dolayı hastaya rahatsızlık ve zarar vermez.
  • Nükleer Tıp uygulamalarında hasta çok düşük düzeyde radyasyon almaktadır.

Tetkik Öncesi Ön Hazırlık Gerekli mi?

Nükleer Tıp bölümünde bazı tetkikler için ön hazırlık gerekmektedir. Bu tetkikler için randevu günü gelirken nasıl bir hazırlık yapmanız gerektiği ile ilgili bilgilendirme size hem sözlü olarak hem de yazılı bir form ile verilecektir.

Tanı İçin Radyoaktif Maddeler Nasıl Uygulanır?

Nükleer Tıp Bölümünde tetkikler hastaya ya damar yolu ya da ağızdan düşük dozda radyoaktif madde verilerek yapılmaktadır.

Görüntüleme Öncesi Tahmini Bekleme Süresi?

Enjeksiyon yapıldıktan sonra verilen maddenin vücutta yeterli yayılabilmesi için belli bir süre beklenmesi gerekmektedir. Bekleme süresi yapılacak tetkike bağlı olarak değişmektedir.

Nükleer Tıpta Görüntüleme

Görüntüleme gama kamera  adı verilen cihazlarla yapılmaktadır. Cihazın dört yanı açık olup çekim süresi tetkike göre değişmektedir.

Tetkikler Hangi Sıklıkla Uygulanır?

İstenilen neticeye ulaşılamadığı durumlarda aynı tetkikin tekrarı gerektiğinde veya birkaç nükleer tıp tetkikinin art arda yapılması gereken durumlarda 2-3 günlük aralarla sintigrafi uygulanabilir.

Kullanılan Radyoaktif Maddeler Zararlı mı?

Nükleer tıp uygulamalarında hastalar çok düşük düzeyde radyasyona maruz kalmaktadır. Uygulanan radyofarmasötikler düşük radyasyonlu, kısa ömürlü ve vücutta birikim yapmayan radyoaktif maddeler olup kendiliğinden fiziksel olarak yarılanarak azaldığı gibi, idrarla, terle ve bağırsaklar aracılığıyla da vücuttan atılmaktadır. Bu maddeler her yaştaki hastada ve çocuklarda, yaşa ve kiloya göre değişen dozlarda güvenle kullanılabilmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular:

Hamile veya hamilelik şüphesi olan hastalara sintigrafik tetkik yapılamaz. Emziren hastalara sintigrafik tetkik yapılabilir, ancak tetkik sonrası tekrar emzirme zamanı için, ilgili uzmanımıza danışmanızı tavsiye ederiz. İlaçlar damar yolu ile vucuda verilmektedir. Verilen radyoaktif maddenin bilinen allerjik reaksiyonu bulunmamaktadır. İlaç yapılırken herhangi bir yanma vb. duygu hissedilmez. Cihazlarımız kapalı olmayıp, kapalı alan korkusu olan hastalarda kolaylıkla yapılabilmektedir. Tetkik sonrası herhangi bir kısıtlama yoktur, günlük aktivitelerinize devam edebilirsiniz. Sintigrafik tetkiki çocuklarda da yapılabilir. Çocuklara yaş ve kilosuna göre radyoaktif doz ayarlanacağı için, uygulanacak doz çocuklara zarar vermeyecektir.

Tetkik Sonrası Dikkat Edilecekler

Tetkiklerde kullanılan radyoaktif madde miktarları çok düşük düzeylerde olduğu için genel olarak insanlardan uzak kalmanıza gerek yoktur ancak enjeksiyondan sonra 24 saat süresince tedbir amacıyla çocuklardan ve hamilelerden uzak kalmanız önerilmektedir.

Merkezimizde Uygulanan Tetkik ve Tedaviler

 Myokard Perfüzyon Sintigrafisi, Myokard Perfüzyon GATED SPECT, Tüm Vücut Kemik Sintigrafisi, Üç Fazlı Kemik Sintigrafisi , Tiroid Sintigrafisi, Tiroid uptake çalışması(Tc-99m perteknatat ile), Paratiroid Sintigrafisi, Gastroözefageal Reflü Sintigrafisi, Dinamik Böbrek Sintigrafisi, Kaptopril Renogram, Kortikal Böbrek Sintigrafisi, Akciğer Perfüzyon Sintigrafisi, Radyoaktif iyot tedavisi,Radyosineviektomi.