GÖĞÜS HASTALIKLARI

Göğüs hastalıkları bölümü solunum yolları ile ilişkili hastalıklar, uykuda solunum bozuklukları tanı ve tedavisi ile ilgilenen bilim dalıdır. Hastanelerimizin bu bölümü poliklinik ve yatarak tedavi üniteleri ile güncel tıbbın tüm olanaklarını kullanarak hizmet vermektedir. Kliniklerimizde bulunan sigara bırakma merkezi, uyku ve bronkoskopi laboratuarı ve görüntüleme üniteleri ile göğüs hastalıkları ile ilgili tüm hastalıkların tanı ve tedavi işleri gerçekleştirilmektedir.


Hastanemizde tanı, tedavi ve takipleri yapılan hastalıklar

 • Bronşiyal astım

 • Kronik obstruktif akciğer hastalığı(KOAH)

 • Pnomoni

 • Akut solunum yetmezliği

 • Kronik bronşit

 • Anfizem

 • Bronşektazi

 • İntertisyel akciğer hastalığı

 • Plevral efüzyon

 • Uykuya bağlı solunum bozuklukları

 • Pulmoner tromboembolizm

 • Çevresel ve mesleki akciğer hastalığı