ENFEKSİYON HASTALIKLARI ile ilgili görsel sonucu

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

Enfeksiyonlar vücudumuzun her bölgesinde meydana gelebilen bakteriler, virüsler veya parazitler tarafından oluşturulan ve bir kısmı bulaşıcı olabilen hastalıklardır. Tanı yöntemlerindeki ilerlemeler ve yeni antimikrobiyal ilaçların kullanımı sonucunda birçok enfeksiyon hastalığı tedavi edilebilmektedir. Grip, idrar yolu enfeksiyonları, ishallerden, ciddi hatta ölümcül olabilen AİDS,menenjit,Tüberküloz ve sarılıklara kadar geniş bir hastalık grubu enfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından takip ve tedavi edilebilmektedir. Ateş enfeksiyon hastalıklarının en sık karşılaşılan bulgulardan biri olduğu için, ateşli olan hastaların değerlendirilmesinde enfeksiyon hastalıkları biriminin büyük önemi vardır.


Mikrobiyoloji labaratuvarı enfeksiyon hastalıkları tanısında ve takibinde belirleyici rol alır. Bu hastalıklara sebep olan mikroorganizmalar kültür yöntemleriyle, serolojik testlerle veya direkt incelemelerle gösterilebilir.


Enfeksiyon hastalıkları uzmanları öncelikle yoğun bakım ünitelerinde çok dirençli mikroorganizmaların sebep olduğu hastane enfeksiyonlarını takip etmek ve bunları önlemeye yönelik ekip çalışmalarını planlar ve uygular. Bu amaçla kurulan enfeksiyon kontrol komiteleri uygunsuz antibiyotik kullanımını engelleme,enfeksiyon kontrolü için personeli devamlı eğitme, hastanenin tüm birimlerinin uygun ve etkin biçimde temizliğini denetleme görevleri yürütür. Aynı zamanda enfeksiyon hastanlıkları uzmanı erişkin kişilerin aşı gereksinimleri ve aşılanma konusunda danışmanlık görevi görür.