ENFEKSİYON


ENFEKSİYON HASTALIKLARI ile ilgili görsel sonucu

ENFEKSİYON HASTALIKLARI & MİKROBİYOLOJİ

Enfeksiyon hastalıkları tüm dünya ülkelerinde en sık görülen hastalıklarıdır. Ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde ise en sık ölüme neden olan hastalıklar arasında yer alır.

Enfeksiyon hastalıklarına neden olan binlerce mikroorganizma vardır. Bunlar bakteriler, mantarlar, parazitler ve basit mikroskopla görülemeyecek kadar küçük virüslerdir.

İshal, sıtma, toksoplazmoz, cildin enfeksiyon hastalıkları, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, grip, soğuk algınlığı, diğer viral enfeksiyonlar, , paraziter hastalıklar gibi bakterilerin, virüslerin mantarların ve parazitlerin neden olduğu enfeksiyon hastalıklarının tanı ve tedavisi, , AIDS tahlili ve tarama testleri tüm ateşle seyreden enfeksiyon hastalıkları, akut ve kronik hepatitler(sarılık), (Hepatit A, Hepatit B, Hepatit C, Hepatit D), diğer viral enfeksiyonlar, ishaller, besin zehirlenmesi,  kemik, eklem deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, tifo, bruselloz, paraziter enfeksiyonlar, tüberküloz, menenjit gibi bulaşıcı hastalıklarla ilgili tedaviler yapılmaktadır.

Enfeksiyon hastalıklarının oluşumunu önlemek için duyarlı ve risk grubundaki kişilere Hepatit B, Hepatit A,tetanoz, grip ve menenjit aşı uygulamaları yapılmaktadır.

 

Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından hastane ortamında gelişebilecek olan enfeksiyonların takibi, kontrolü, önlenmesi konusunda çalışmalar gerçekleştirmektedir.Ayrıca enfeksiyon kontrol komitesinin düzenlediği çeşitli eğitim toplantıları ile personelin eğitilmesine önem verilmektedir. Hepatit B enfeksiyonuna karşı tüm duyarlı personelin aşılanması sağlanmaktadır. Personelin portör muayenelerinde periyodik olarak gerçekleştirilmektedir.

Laboratuvarımızın mikrobiyoloji bölümünde her türlü örnekten mikrobiyolojik (bakteri, mantar, virus) incelemeler yapılmaktadır. Örneklerin direkt incelemeleri yapılmakta, bakteriler için; kültür yöntemi uygulanmakta, üreyen bakterilerin identifikasyonu ve antibiyogramı yapılmaktadır.