RADYOLOJİ


TIBBİ GÖRÜNTÜLEME ÜNİTESİ ( RADYOLOJİ )

Radyoloji Bölümümüz, günümüzün teknolojilerine sahip donanımı, doktor ve tekniker kadrosuyla her türlü radyoloji işlemini 7 gün 24 saat yapabilen, diagnostik ve girişimsel radyolojik işlemler yapılmaktadır. 

Radyoloji Bölümümüzde hastalıkların tanısı ve izlenmesinde kullandığımız tıbbi görüntüleme cihazlarımız şunlardır:

  • Bilgisayarlı Tomografi
  • Manyetik Rezonans (MR)
  • Pet CT
  • Sintigrafi
  • Röntgen
  • Mammografi
  • Ultrasonografi
  • Renkli Doppler Ultrasonografi
  • Kemik Dansitometresi
  • Yatan hastalar için CR mobil röntgen cihazı


Bu cihazlar kullanılarak yapılan tüm incelemelerin görüntüleri PACS (Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi) sistemine aktarılmakta, radyoloji uzmanları tarafından değerlendirilmekte ve saklanmaktadır.