PSİKİYATRİ

Psikiyatri ruh tedavi edicisi anlamına gelmektedir. Ruhsal bozukluklar, bireyin duygu, düşünce ve davranışlarında günlük işleyişini bozacak düzeyde sapmalar sonucu görülen belirtiler kümesidir. Zihinsel, davranışsal ve sosyal bozuklukları kapsar. Ruhsal bozukluklar öncelikle önlenmesi veya önlenememişse de tanısının konulması, düzenli takip ve tedavisinin yapılması gereken hastalıklardandır.


Diğer taraftan psikiyatriste başvurmak için ruhsal bir hastalığınız olması gerekmez. Kimi zaman yaşadığınız stresli bir zamanda veya ailevi sorunlarla ilgili destek ve dayanışmaya ihtiyaç duyubilirsiniz. Yücelen hastanesi olarak bizler, psikiyatri uzmanı ve uzman psikolog kadromuzla ilgili alanlarda danışmanlık ve yönlendirme, tanı ve tedavi hizmeti sunmak üzere her zaman yanınızdayız.


Psikiyatri bölümümüzde tedavisi yapılan hastalıklar,

 • Anksiyete(sıkıntı,kaygı,endişe,evham) bozuklular

 • Duygu durum bozuklukları (depresif bozukluk,manik depresif bozukluk,doğum sonrası depresif bozukluk)

 • Psikolojik kökenli ağrı bozuklukları

 • Yeme bozuklukları(anoreksi nervoza,blumia nervoza)

 • Uyku bozuklukları

 • Dürtü kontrol bozuklukları

 • Öfke kontolü(kleptomani, patoloji kumar oynama)

 • Evlilik problemleri

 • İletişim bozuklukları

 • Cinsel işlev bozuklukları

 • Psikotik bozukluklar