NÖROLOJİ

Nöroloji polikliniğine başvuruda sık görülen hastalıklar içerisinde baş ağrıları,hareket hastalıkları ve parkinson hastalığı, beyin kanaması ya da damar tıkanıklığına bağlı olarak ortaya çıkan felçler, epilepsi, şeker hastalığına ve diğer hastalıklara bağlı olarak çıkan, kas hastalıkları uyku bozuklukları başta alzheimer hastalığı olmak üzere unutkanlık ile seyreden çeşitli hastalıklar, konuşma hastalıkları, multiple skleroz,dengesizlik ve çeşitli nedenler ile ortaya çıkan baş dönmeleri sayılabilir.


Kliniğimizde bütün bu hastalıkların tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Bunun için gerekli alt yapı ve personel; hastanemiz acil servisinden, yoğun bakım ünitesi ve hasta katlarına dek tüm alanlarda görev yapmaktadır. Hastanemiz nöroloji kliniği yedi gün yirmidört saat çalışan acil servis, radyoloji ve laboratuvar üniteleri ve beyin cerrahisi kliniğinin de desteğiyle bu alanda sağlık hizmeti vermeyi ilke edinmiştir


Kliniğimizde EEG(elektroensafola grafi) cihazı ve EMG(elektromiyografi) cihazı mevcuttur. EEG cihazı ile beynin çalışması sırasında ortaya çıkan elektriksel aktivite kaybı ile başta epilepsi olmak üzere çeşitli nöroloji hastalıkların tanı ve tedavileri yapılmaktadır. EMG cihazı ise sinir basıları harabiyetleri, kesileri, iltihapları ve kas hastalıkları tanı ve tedavilerinde yol gösteren bir tanı cihazıdır.