KARDİYOLOJİ

Kardiyoloji merkezimizin temel amacı modern,güçlü ve güncel tedavi yöntemlerini kalp ve damar hastalarında başarılı bir şekilde uygulamaktır. Hipertansiyon, hiperlipidemi,metabolik sendrom, koroner arter hastalıkları, kalp kapak hastalıkları, kalp ritim bozuklukları gibi pek çok kardiyolojik hastalıklar deneyimli kardiyoloji uzmanlarımız tarafından detaylı muayeneler sonucunda teşhis edilip takip ve tedavileri yapılmaktadır.


Ekokardiyografi labaratuvarımızda yüzeysel (trans torasik) ekokardiyografi, yemek borusu yolu ile (transözofajiyal) ekokardiyografi yapılmaktadır.


Ritim bozukluğu şüphesi olan hastalarımıza da detaylı incelemeler yapılarak gerekirse geçici pacemaker implantasyonu, kalp yetmezliğinde kalıcı pacemaker implantasyonu yapılmaktadır. Ayrıca acil ve selektif şartlarda tanı ve tedavi amaçlı kalp kataterizasyonları, koroner anjiyografi, koroner anjioplasti(PTCA), her türlü stent uygulamaları yapılmaktadır.


Kardiyolojik açıdan yoğun bakımda yatması gereken hastaların da koroner yoğun bakım ünitemizde kardiyoloji uzmanlarımız tarafından takip ve tedaviler yapılmaktadır.