KALP DAMAR


kalp ve damar cerrahisi ile ilgili görsel sonucu

KALP DAMAR CERRAHİSİ
Yücelen Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümünde;

Op. Dr. Hakan FİLİZLİOĞLU ve Doç.Dr.Veysel ŞAHİN  yönetiminde Koroner Bypass cerrahisi, Kalp Kapak ameliyatları, Büyük Aort damarı ameliyatları, Bacak atardamarları ve Varis ameliyatları, Karotis damarı (şah damarı) ameliyatları başarı ile uygulanmakta olup, ameliyat öncesi ve sonrası yoğun bakımda hasta takibi yapılmaktadır.


AÇIK KALP OPERASYONLARI

Yücelen hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğimizde açık kalp operasyonları, kalp durdurulmadan yani çalışan kalpte ya da kalp durdurulup kalp-akciğer makinası kullanılarak yapılır. Operasyon esnasında bir süre kalp ve akciğer durdurulur. Bu organların görevini bu süre içinde kalp-akciğer makinası üstlenir. Gerekli operasyon yapıldıktan sonra kalp-akciğer makinasından çıkılarak bu organlar görevlerini yeniden üstlenirler.

KORONER BYPASS CERRAHİSİ

Koroner Bypass operasyonlarında genellikle üç ya da daha fazla damara müdahale edilmektedir. Ameliyatların süresi Bypass uygulanacak damarların sayısına ve ek olarak yapılacak girişimlere göre değişmekle birlikte, ortalama 4 saattir. Hasta yoğun bakıma alındıktan 4-6 saat sonra tamamen uyanır ve solunum destek cihazından ayrılır.
Koroner Bypass ameliyatlarından sonra hastalar genellikle 1 hafta içinde kendi ihtiyaçlarını giderebilecek, 2-3 hafta içinde tek başına tüm ihtiyaçları giderebilecek duruma gelirler.

Koroner Bypass ameliyatlarında hastanın göğüs, kol damarı ve bacak toplardamarları rutin olarak kullanılmaktadır.
 

KAPAK AMELİYATLARI

Yücelen Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nde “Mitral” ve “Aort” kapak ameliyatları yapılmaktadır. Aort kapaklarda ileri yaşa bağlı kireçlenmelere yönelik ameliyatlar daha sık olarak yapılmaktadır. Mitral kapak ameliyatlarında sıklıkla görülen ritim bozuklukları (atrial fibrilasyon) yine cerrahi ekibine özel bir yöntem olan radiofrekans ablasyon ile düzeltilmektedir. Bu yöntem ülkemizde sadece birkaç merkezde uygulanmaktadır.

Mitral kapak hastalarında kapağa yönelik tamir yöntemleri tercih edilmektedir. Kapak ameliyatlarında yine daha uzun süre dayanıklılık gösteren mekanik kapaklar tercih edilmektedir.

Genel durumu iyi, beklenen hayat süresi uzun olan ileri yaş hastalarında da aynı tür kapaklar kullanılmaktadır. Biyolojik kapaklar ise, doğum yapmak isteyen genç kadınlarda veya ileri yaşta olup kan sulandırıcı ilaç kullanmakta zorluk çekecek olan hastalarda uygulanmaktadır.

 

BÜYÜK AORT DAMARI AMELİYATLARI
Büyük Aort damarı ameliyatlarında öncelikle Endovasküler Cerrahi yani Endostent tercih edilmektedir. Kalp damarlarına konulan 1 milimetrelik stentler gibi aort içine konulan 2-3 santimetre çapında stentler başarı ile göğüs ve karın aortasına konulabilmektedir. Bu işlem İnvaziv Radyoloji bölümü ile birlikte yürütülmektedir. Bunun yanında büyük Aort anevrizmalarında tüm aortanın değiştirildiği ameliyat yöntemleri de kullanılmaktadır.

ASENDAN AORT ANEVRİZMA OPERASYONU

Çıkan aortanın genişlemesi, balonlaşması hastalığıdır. 50 mm ve üzerindeki anevrizmalarda çatlama, yırtılma gelişme olasılığı yüksek olduğu için operasyon önerilir. Genel anestezi altında, kalp-akciğer makinası kullanılarak balonlaşan damarın çıkartılması, yerine yapay damar yerleştirilmesi operasyonudur.
 

BACAK ATARDAMARLARI VE VARİS AMELİYATLARI

Damar hastalıkları arasında en sık görülen varis, bir toplardamar hastalığıdır ve tıbbi tedavileri veya uygun hastalarda varis ameliyatları yapılmaktadır. Yücelen Hastanesi Damar Cerrahisi Bölümü’nde karın Aortu ve bacak atar damarlarına başarılı Bypass ameliyatları, diyaliz hastaları için Fistül ameliyatları yapılmaktadır. Bu ameliyatlarda kişinin kendi toplardamarı ya da suni damarlar kullanılmaktadır.

KAROTİS (ŞAH DAMARI) AMELİYATLARI

Koroner kalp hastalığı olanlarda şah damarının daraltıcı hastalığı görülme sıklığı oldukça fazladır (% 8 - 12). Bu nedenle Koroner Bypass ameliyatı olması gereken 55 yaşın üzerindeki her hastanın şah damarlarının renkli Doppler Ultrasonografi ile tetkik edilmesi hayati önem taşımaktadır.

Ameliyat öncesinde % 70 - 80’in üzerinde darlık saptanan hastalarda, şah damarı gerek kalp ameliyatından önce gerekse (özel durumlarda) kalp ameliyatı ile birlikte ameliyat edilmektedir. Bu ameliyatta şah damarını daraltan sert plaklar temizlenmekte ve gerekirse şah damarı bir yama ile genişletilmektedir.

Hastalarımız genellikle ameliyattan bir gün önce yatırılıyor, ameliyat sonrası 2-5 saat süre ile solunum cihazına bağlı kalıp, ertesi gün servise çıkabiliyor ve ortalama 4-5 gün sonra taburcu ediliyor.

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

Hastanemizde ameliyat sonrası bakım ve takibin en mükemmel şekilde gerçekleştirildiği 22 yataklı servisi, 5 yataklı KVC yoğun bakım’ da, bağışıklık sistemi zayıflamış hastaların takip edilebileceği 1 adet izolasyon odası bulunmakta. Her yatak başında EKG, non invaziv, invaziv tansiyon, solunum, ısı gibi temel paramatrelerin yanında intra aortik balon pompası ve tüm özel girişim gerektiren basınç ölçüm izlenimlerini sağlayan gelişmiş monitörler bulunmaktadır.
Yoğun bakımda hasta başı monitörizasyonuna ilave olarak monitör teknisyenlerinin santral monitörizasyon ile 24 saat hasta takibi yapılmaktadır.

Her yatak başında solunum desteği sağlamak için ventilatör (yapay solunum cihazı) bulunuyor. Ayrıca ameliyathaneden Yoğun Bakım ünitesine ve Bilgisayarli Tomografi, Manyetik Rezonans gibi tetkikler icin Yoğun Bakım ünitesinden Radyoloji bölümüne transferde kullanılmak üzere mobil ventilatörler bulunuyor.

Enfeksiyon riski taşıyan hastalar için bir adet izalosyon odası vardır. Gerektiğinde yatak başında kalp ultrasonu (EKO), Röntgen, EEG, göğüs tüpü takılması, trakeostomi açılması işlemleri yapılıyor.

Yoğun bakım ünitesinin ameliyathaneye bitişik olarak yapılandırıldığı hastanemizde, hastalarımızın ameliyat sonrası enfeksiyon riski minimuma indirgenmiştir.