Op.Dr. Ferda Delice (Kaygısız)

Göz Hastalıkları Uzmanı
Deneyim: yıl
Eğitim Bilgileri:
  • Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi - 1989 (Mezuniyet)
  • Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi - 1996 (Uzmanlık)
Medikal İlgi Alanları:
Kırma Kusurları (Refraksiyon), Katarakt ve Tedavisi (Facoemülsifikasyon), Glokom ve Tedavisi (Göz Tansiyonu), Pediatrik Oftalmoloji, Şaşılık, Oküloplastik Cerrahi, Fundus Floresein Anjiografi (FFA), Optik Kohorens Tomografi (OCT)