Op.Dr. Ayşe Ceren Tunçel

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı (Jinekolog)
Deneyim: 9 yıl
Eğitim Bilgileri:
  • Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi - 2008 (Mezuniyet)
  • Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlığı - 2013 (İhtisas)
Medikal İlgi Alanları:
Perinatoloji, Jinekolojik Estetik ve Kozmetoloji , Medikal Estetik , Ürojinekoloji , Minimalİnvaziv Jinekoloji Cerrahisi
Tıbbî Yayınları:

1.Non Kominike Sağ RudimenterUterinHornlu Sol UnikornuatUterus ,

Bülent Duran1, Akcan Akkaya2, Ceren Tuncel1, Önder Koç1, Cihan Eşitken1, Ata Topçuoğlu1 1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Ad, Bolu 2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ad, Bolu

ABANT TIP DERGİSİ ( Abant MedicalJournal ) Abant Med J. 2012; 1(3): 165-167 | DOI: 10.5505/abantmedj.2012.74936

2.Duran B, Ceren Tuncel, K. Onder Eşitken C, Topçuoğlu A. Nonkominike sağ rudimenteruterinhornlu sol unikornuatuterus; Olgu sunumu. 3. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya

3. Duran B, KOC Ö., Yılmaz F, Ahsen H, Ceren TUNCEL Collision tümör; aynı overdefibroma ve dermoid kist: Olgu sunumu. 8.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 18-23 Mayıs 2010, Antalya

4. Duran B, KOC, Ö, Topçuoğlu A, Eşitken C. , Ceren TUNCEL Vajinal sakrospinözligamentfiksasyon, abdominalsakrokolpopeksi ve total mesh uygulamalarının perioperatifkomplikasyonları ve uzun dönem sonuçlarının karşılaştırılması. AİBÜ İzzet Baysal Tıp Fakültesi Dergisi 2011; 6(2): 12-17

5 ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ 2014 POSTER NO:0401 İnkarsereİnguinalHerni içerisinde nadir görülen iki organ: Over ve Falloptüpü:Olgu sunumu Enis Arslan , Orhan Üreyen , Ayşe Ceren TUNÇEL, Esma Dilek Üstün

6. Uzmanlık Tezi: Preeklamptik Gebelerin Plasentalarında İmmunhistokimya Metodu ile VaskülerEndotelyalGrowth Faktör (VEGF) , VaskülerEndotelyalGrowth Faktör Reseptör -1 (VEGFR-1), Nükleer Faktör Kappa B (NFkB) Düzeyleri

 

Etiketler: