Doçent Dr. S. Mehmet Çamurdanoğlu

Radyoloji Uzmanı
Deneyim: 34 yıl
Eğitim Bilgileri:
  • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (Mezuniyet) 1982
  • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (Uzmanlık) 1988
Medikal İlgi Alanları:
Girişimsel radyoloji, Safra Yolları Girişimleri, Üriner Sistem Girişimleri, Görüntüleme Eşliğinde Biyopsi İşlemleri, Karın Bölgesi Radyolojisi, Üreme ve Genital Sistem Radyolojisi, Ayrıntılı Vücut Ultrasonografi, Fetal Ultrasonografi- Doppler Ultrasonografi
Etiketler: