Uz.Dr. Onur Günal

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı (Pediatri)
Deneyim: 36 yıl
Eğitim Bilgileri:
  • 1978 - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (Mezuniyet)
  • 1984 - Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi (Uzmanlık)
Medikal İlgi Alanları:
ÇOCUK SAĞLIĞI, Aşılama büyüme gelişme, boy kısalığı, ateşli ve döküntülü hastalıklar, alerjik rinit, ürtiker, astım, inek sütü alerjisi, laktoz intoleransı, enfeksiyon hastalıkları, yenidoğan sarılıkları, idrar yolu enfeksiyonu, idrar kaçırma sorunları, çocukluk çağı gastroösefegeal reflü hastalığı, çocukluk çağı gastritleri, paraziter hastalıklar
Etiketler: