Uz.Dr. Eray Özüesen

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı (Pediatri)
Deneyim: 26 yıl
Eğitim Bilgileri:
  • 1990 - İstanbul Tıp Fakültesi (Mezuniyet)
  • 1996 - SSK Bakırköy Doğumevi ve Kadın ve Çocuk Hast. EAH
Medikal İlgi Alanları:
ÇOCUK SAĞLIĞI, Aşılama büyüme gelişme, boy kısalığı, ateşli ve döküntülü hastalıklar, alerjik rinit, ürtiker, astım, inek sütü alerjisi, laktoz intoleransı, enfeksiyon hastalıkları, yenidoğan sarılıkları, idrar yolu enfeksiyonu, idrar kaçırma sorunları, çocukluk çağı gastroösefegeal reflü hastalığı, çocukluk çağı gastritleri, paraziter hastalıklar
Etiketler: