Uz.Dr. Sabiha Ercan

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
Deneyim: 23 yıl
Eğitim Bilgileri:
  • 1994 - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (Mezuniyet)
  • 1999 - Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi (Uzmanlık)
Medikal İlgi Alanları:
Rejyonel (Epidural, Spinal, Kombine Anestezi), Periferik Sinir Blokları, Kardiyovasküler Anestezi, Pediatrik Anestezi, Yoğun Bakım Takibi (Reanimasyon)
Tıbbî Yayınları:

COURSES & TRAININGS:

* Anesthesia methods for general, regional and all

* peripheric nerve blocks  methods

* Cardiac anesthesia for surgery

* Cardiac Anesthesia for Congenital Surgery

* Anesthesia for transplantation

* Intensive Care Unit

* Burn ICU

* Painless Childbirth (epidural analgesia)

* Psychiatric patients at ICU

* Algology

 

1.1)   Anestezide Simülasyon ve Simulator Kullanımı

S. Oğuz, Z. Kayhan

                  Sendrom, 2007, 19,12, 62-66

 

              1.2 ) Visseral Ağrı ve Genitoüriner Ağrı

S. Candan, S. Oğuz, A. Babacan

                  Clinic Medicine, Mayıs 2007, 65-74

               1.3 )  Pediyatrik kalp cerrahisinde infeksiyon için pozitif olan preoperatif bulguların klinik seyir üzerine etkisi var mı?

Akpek EA, Camkıran A, Oğuz SE, Dönmez A, Özkan S, Varan B, Tokel K.

Göğüs-Kalp-  Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi 2007;13(4):151-6

 

1.4       ) Kolşisin ve Trisiklik Antidepresan İntoksikasyonu Bulunan Bir Hastada Renal Replasman Tedavilerinin Kullanımı

A.         Camkıran, , D. S.  Sulemanji, P. Zeyneloğlu, P. Karaaslan, S. Ercan, G. Arslan

Turkiye Klinikleri J Anest Reanim 2011;9(1):56-60

 

1.5       ) Diyabetik hastalarda kalp cerrahisi sırasında normogliseminin sağlanması: Klinik Deneyimlerimiz

A.Camkıran, A. Dönmez, S. Ercan, Z. Kayhan

Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2011;19(4):524-528

 

1.6       ) Bölgesel Anestezi ile Karotis Endarterektomide Gabapentinin İntraoperatif Kooperasyon, Stres Yanıt ve Postoperatif Analjezi Üzerine Etkileri

Sabiha ERCAN *, Elif AKPEK **, Erdal ASLIM ***, Tankut AKAY ****, Aslı DÖNMEZ *****

                  Göğüs-Kalp-  Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi 2014 ;20(1):7-15,

 

 

INTERNATINAL CONGRESS REPORT

 

2.1)      Akpek EA, Camkıran A, Oğuz S, Dönmez A, Özkan S, Varan B, Tokel K.

Do preoperative positive laboratory findings for infection have any impact on     postoperative clinical outcome in paediatric cardiac surgery

 EACTA Haziran 2007, Krakow, Polonya

 

2.2)      Ercan S,  Akpek E,  Arslan G.

The effects of gabapentin on patient cooperation and surgical stress response in patients undergoing carotid endartectomy with regional anesthesia

                   ESRA /Eylül 2009 / Salzburg, Austria

 

 

 

NATIONAL CONGRESS REPORT

 

3.1)      S. Candan, S. Oğuz, Ş. Canikli, P. Zeyneloğlu, G. Arslan

Lomber faset sendromunda radyofrekans termokoagülasyon ile ağrı tedavisi deneyimlerimiz

TARK 2007/25-28 Ekim 2007 Antalya

 sözlü sunu

 

3.2)      E. Salman, A. Camkıran, S. E. Oğuz, A. Dönmez

Gabapentin premedikasyonunun pediyatrik hastalarda sevofluran ajitasyonu üzerine olan etkisi

TARK 2006/ 25-28 Ekim, İstanbul sözlü sunu

 

3.3)      S.E.Oğuz, A.Torgay, G Arslan

Keutel sendromlu olguda zor havayoluna anestezik yaklaşım

TARK 2006/ 25-28 Ekim İstanbul poster sunu

 

3.4)      E. Akpek, A. Camkıran, S.Oğuz, A. Dönmez, S. Özkan, B. Varan, K. Tokel

Pediyatrik kalp cerrahisinde preoperatif enfeksiyona ilişkin pozitif laboratuar bulgularının postoperatif klinik seyir üzerine etkisi

TARK 2006/ sözlü sunu

 

3.5)      Candan S, Pirat A, Oğuz S, Zeyneloğlu P, Arslan G.

Başarılı rejyonel anestezi ve postoperatif analjezi için görüntüleme

9. Ulusal Ağrı Kongresi 19-19 Mayıs 2007/ İstanbul

Olgu sunumu

 

3.6)      Candan S, Araz C, Pirat A, Oğuz S, Arslan G.

Çölyak pleksus nörolizi: deneyimlerimiz

9.Ulusal Ağrı Kongresi 19-19 Mayıs 2007/ İstanbul

 

3.7)      A. Camkıran, D. Sulemanji,  P. Zeyneloğlu, P. Karaaslan, S. Ercan, G. Arslan

           Kolşisin ve Trisiklik Antidepresan İntoksikasyonu Bulunan Bir Hastada Renal Replasman Tedavilerinin Kullanımı

TARK 2005/ 23-27 Kasım 2005, Antalya

Poster sunusu

 

3.8)      Candan S, Araz C, Oğuz S, Karaaslan P, Zeyneloğlu P, Arslan G

Vertikal infraklavikular brakiyal pleksus bloğu deneyimlerimiz

Rejyonel anestezi sempozyumu ve kadavra kursu/ 17-18 haziran 2006 /İstanbul

 

3.9)      Oğuz S,  Akpek EA,  Aslım E.

Karotis Endarterektomide Bölgesel Anestezinin Şant Disfonksiyonunun Saptanmasındaki Önemi: Ameliyat sırasında gelişen mekanik bir komplikasyonun farkedilmesi.

GKDA Derneği, 2006, Abant

 

3.10)    Camkıran A, Oğuz S, Balcı Ş, Araz C, Dönmez A.

 Kardiyopulmoner bypass’ın diyabetik ve diyabetik olmayan hastalarda kan şekeri regülasyonuna etkisi.

 Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XIII. Kongresi. 20-23 Nisan 2006, Bolu. Özet kitabı Sayfa 100 

 

3.11)    Oğuz S,  Akpek EA,  Aslım E,  Akay T,  Dönmez A.

 Bölgesel anestezi ile karotis endarterektomi cerrahisinde gabapentinin intraoperatif kooperasyon ve stres yanıt üzerine etkileri.

             42. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi Ekim 2008, Antalya.

Etiketler: