Anestezi Nedir

Anestezi Nedir

Rengin Över
12.02.2019
Anestezi hakkında genel bilgiler, Anestezi çeşitleri gibi bilgileri bu sayfada bulabilirsiniz. Daha fazla bilgi için 0 252 223 8040 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
  'Anestezi' kelime anlamı olarak hissizlik demektir. Aslında bazı hastalıklarda istenmeyen durum olarak karşımıza çıkabilen his kaybı, pek çok girişimsel işlem ve operasyonların uygulanabilmesi için olması gereken şartlardan bir tanesidir. Anestezi uygulaması Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlarınca yapılmaktadır. Toplumda anestezi dendiğinde çoğunlukla ameliyathanede ameliyat olan hastaların ağrı duymaması için uygulanan anestezi yöntemleri gelmektedir. Oysa Anesteziyoloji zannedildiğinden çok daha geniş kapsamlı bir tıp dalıdır. Günümüzde anestezi doktorlarının ameliyathane dışında da pek çok uğraşı alanları vardır. Anestezi uygulayabilmek için "Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı" olmak gereklidir. Anestezi ve Reanimasyon uygulamaları tıp fakültesinden sonra 5 yıllık anestezi uzmanlık eğitimi yani ihtisasını tamamlayıp anestezi uzmanı olmaya hak kazanmış hekimlerce uygulanmaktadır. Reanimasyon kelimesi "yeniden canlandırma" anlamına gelir, yani herhangi bir nedenle yaşamı kesintiye uğramış hastalara temel ve ileri yaşam desteği uygulayarak, neden ortadan kalkıncaya kadar hayatta kalmasını sağlamaya yönelik çabaların tümüdür. Bu yaklaşım pek çok insanı hayata döndüren, Yoğun Bakım Üniteleri'nin temelini oluşturmuştur. Yoğun Bakım Üniteleri ameliyattaki hastalarını yoğun bir biçimde takip etme deneyimlerinden dolayı pek çok hastanede anestezi uzmanı doktorlarının yönetimindedir.

Yine işleri gereği ağrı duyusunu ortadan kaldırabildikleri için Algoloji yani ağrı bilimi de son yıllarda anestezistlerin uygulamaları arasında ve eğitimlerinin bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. Geliştirilmiş olan pek çok yöntem ile ameliyat sonrası akut ağrıların kontrolü, ağrısız doğum ve dindirilemeyen kronik ağrıların tedavisi mümkün olabilmektedir.

Kabaca özetlersek Anestezi ve Reanimasyon uzmanları ameliyathanelerde hastalarına operasyon ve girişimler için gerekli gördükleri uygun olan anestezi yöntemini uygulamakla birlikte, ameliyathane dışında Yoğun Bakım Üniteleri ve Ağrı hastalarına da hizmet vermektedirler.

ANESTEZİ UYGULAMALARI

Anestezi uygulanan hastada, anestezi ilaçları ile birlikte analjezi(ağrının ortadan kalkması), paralizi (kas gevşemesi), amnezi( hafıza kaybı) ve bilincin tam kapanması sözkonusu olur. Bu günümüzde hastalara pek çok cerrahi işlem ve benzeri girişimsel uygulamaların yapılabilmesi için olanak ve konfor sağlamaktadır. Anestezi uygulamalarını kabaca sınıflandıracak olursak;

Genel Anestezi; santral sinir sistemi aktivitesini baskılayarak tam bilinçsizlik ve total his kaybına neden olur.

Sedaoanaljezi; santral sinir sistemini daha az oranda baskılayarak, tam bir bilinç kaybına yol açmadan anksiyete ve uzun dönem hafızayı baskılar.

Bölgesel Anestezi (rejyonel anestezi); sinir iletimini bloke ederek santral sinir sistemi ile hedef dokudaki iletimi keserek vücudun istenen ilgili bölgesinde duyu kaybını sağlar. Eğer eş zamanlı olarak sedoanaljezi veya genel anestezi uygulanmazsa hasta uyanık ve tam bilinçli olacaktır. Bölgesel anestezi ya periferik sinir bloğu olarak ya da nöroaksiyel blok olarak adlandırılan epidural ve spinal bloklar olarak uygulanabilmektedir.

Anestezi uzmanı tarafından, anestezi uygulanmadan önce, hastanın durumu, uygulanacak işlem hastanın var olan başka hastalıklarının olup olmaması değerlendirilip, fizik muayenesi yapılarak anestezi şekline hastanın da onayı alınarak karar verilir. Bu esnada hasta anestezi işlemi ve riskleri konusunda bilgilendirilir ve hastanın riskleri kabul ettiğine dair yazılı onamı yani anesteziye izin verdiğine dair imzası alınır. Her tıbbi uygulamada olduğu gibi anestezi uygulamalarında da küçük veya büyük riskler vardır. Bu nedenle anestezi uygulaması sonrası hiçbir sorun yaşanmayabileceği gibi basit bir bulantı hissinden ölüme kadar değişebilen risk grupları mevcuttur. Anesteziye karşı daha önce anestezi almamış kişilerin allerjisi olup olmadığı, veya herhangi bir reaksiyon gelişip gelişmeyeceği de sık bir uygulama olmadığı ve toplumda pekçok kişi henüz anestezi almamış olduğu için her zaman önceden öngörülemeyebilir. Bu nedenle tam donanımlı ameliyathanelerde, ehil ellerde anestezi uygulanması bu riskleri en aza indirmek için mutlak gerekliliktir.

Sonraki yazılarımda da konu ile ilgili, spesifik uygulamalar ve riskleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler vermeye devam edeceğim. Bir sonraki yazımda görüşmek üzere sağlıkla kalın.