Anne Depresyonunun Bebek Üzerindeki Etkileri

Anne Depresyonunun Bebek Üzerindeki Etkileri

Psk. Bahar İkra Dener
17.07.2020
Duyarlı ruhsal birliktelik bebeğin bilişsel, bedensel ve ruhsal gelişimi için gereklidir. Depresyonu olan anneler çocuğa rehberlik eden ve güven hissi sağlayan "annelik donanımlarını" kazanmakta zorlanabilirler.

Bebek, çevresindeki yetişkinlerin sağlıklı ilişkileri ile gelişmek üzere programlanmış olarak doğar.

Mutlu, şefkatli bir ilişkiye ihtiyacı vardır. Depresyonda ortaya çıkan mutsuzluk, hayattan zevk alamama, donukluk, içe kapanıklık, ilgisizlik, isteksizlik, öfke gibi duygular annenin bebek ile duyarlı ruhsal birlikteliğini engelleyebilir.

Duyarlı ruhsal birliktelik, annenin bebeğinin farkında olması, bebeğin ihtiyaç ve isteklerinin belirtileri olan davranış ve sesleri bir iletişim aracı olarak algılayabilmesi ve bu belirtilere uygun ve devamlı yanıt verebilmesi demektir.

Duyarlı ruhsal birliktelik bebeğin bilişsel, bedensel ve ruhsal gelişimi için gereklidir. Depresyonu olan anneler çocuğa rehberlik eden ve güven hissi sağlayan "annelik donanımlarını" kazanmakta zorlanabilirler.

Depresyondaki annelerin bebeklerinin az hareket ettikleri, yeterince göz teması kuramadıkları, az ses çıkardıkları ve gergin, huysuz oldukları görülmüştür.

Bu dönemde bir bebeğin ruhsal ve bilişsel gelişimde en önemli etkenlerden biri anne ile bebek arasındaki duygusal bağdır. Dolayısıyla annenin depresyonu; anne ve bebeğin duygusal durumunu etkileyerek, en çok bu ilişki üzerinden bebeğe yansır.

Annenin bebeğe bakacak motivasyonunun bulunmaması, bebeğin ihtiyaçlarına cevap verememesi aralarındaki temel bağlanmada kopukluklar yaşanabilir. Bebeğin ileride kendine ve yaşama güvenle yaklaşabilmesi için yaşamın güvenli bir yer olduğuna dair bir inanç geliştirmelidir. Buda ilk evrede anne ile kurulan ilişkinin bebeği doyurmasıyla mümkün olur.

Anne Depresyonunun Nedenleri
• İstenmeyen gebelik
• Gebelik sırasında stres, üzüntü
• Zor gebelik
• Eşler arasında anlaşmazlıklar
• Anne olmaya ilişkin yetersizlik duygusu
• Emzirme sorunları
• Annenin beden görünümü ile ilgili kaygıları
• Annenin uyku sorunları
• Annenin eşinden yeterli destek alamaması
• Anksiyete
• Düşük ekonomik düzey
• Adölesan yaşta doğum
• Bebeğin beslenme problemlerinin olması
• Daha önce depresyon geçirmiş olmak

Anne Depresyonunun Belirtileri
• Yalnızlık hissi
• Kendine ya da bebeğe zarar verme düşünceleri
• İştah azalması ya da artma
• Uyku bozuklukları
• Öfke patlamaları
• İçe kapanıklık
• Bebeğin ihtiyaçlarına cevap verememe
• Ölüm düşünceleri
• Bebeğimi yeterince sevemiyorum hissi
• Bebeğe yeterli ilgi ve şefkati gösterememe
• Bebeğin beslenmesiyle, uykusuyla ilgili düşünceler
• Panik atak
• Bebekle ilgilenmek istememe
• Konsantrasyon güçlüğü
• Sosyal izolasyon
• Aşırı yorgunluk

Anne Depresyonu için Önleyici Yaklaşımlar
• Toplumu hastalığın varlığı ve risk faktörleri hakkında bilgilendirmek
• Aileler ile çalışan tüm sağlık çalışanlarını bu konu hakkındaki eğitimi
• Hastane çalışanlarının bilgilendirici yaklaşımı
• Doğum kontrol yöntemlerinin uygulanması ve istenilen, hazırlıklı gebeliklerin sağlanması
• Kadının annelik rolüne ilişkin yeterlilik duygusu arttırma
• Geniş aileden, yakınlardan ve sağlık çalışanlarından alınan destek
• Kadının hamileyken beden görünümüne yönelik kaygılarıyla baş etmesine yönelik psikoeğitimlerin verilmesi
• Eşlerin yeterli destek sağlamasına yönelik bilgilendirme eğitimleri

Doğum sonrası depresyonun anne, bebek, anne-bebek ilişkisi, aile ve gelecek kuşaklar üzerindeki olumsuz etkileri düşünüldüğünde, asla ihmal edilmemesi gereken bir ruh sağlığı sorunudur. Bu gibi konular da ruh sağlığı uzmanından destek alınmalıdır.

Bahar İkra Dener
Uzman Klinik Psikolog