ERCP Nedir

ERCP Nedir

Op.Dr. Çetin Şengöz
17.10.2019
ERCP, endoskopik yolla uygulanan cerrahi bir girişimdir. İleri derecede endoskopi deneyimi ve teknolojik donanım gerektirir.

Kısaca ERCP diye adlandırdığımız işlem, endoskopik yolla uygulanan cerrahi bir girişimdir. İleri derecede endoskopi deneyimi ve teknolojik donanım gerektirir.
Terminolojik olarak Endoskopi başlığı altındadır ve endoskopik girişimlerin en ileri uygulamasıdır.

Endoskopik uygulamalar;
* Gastroskopi
* Kolonoskopi
* ERCP
* Peg besleme tüpü takılması
* Pej besleme tüpü takılması
* yemek borusu stent uygulama
* mide çıkışı genişletilmesi
* kolon stent uygulaması
* endoskopik pankreas kistine stent uygulanması

Endoskopi terimi halk arasında Gastroskopi uygulaması yerine kullanılsa da aslında tüm bu uygulamaları kapsayan bir işlemdir. Daha önce de sözü edildiği gibi bu uygulamalar içinde en tecrübe gerektireni ERCP olduğu gibi, en yüksek riskli işlem de yine ERCP'dir.

ERCP Nedir?
Safra yolun tıkanıklığına bağlı oluşmuş sarılıklar, tetkiklerde safra kanalında taş saptanması, safra kanalında darlık saptanması, safra kesesi ameliyatı sonrası safra kaçakları, açıklanamayan tekrarlayıcı pankreatit atakları ve benzeri durumdaki hastalarda ERCP yapılması kararı verilir. Bu işlem öncesi hasta ameliyat olacakmış gibi ciddiye alınmalı ve hazırlığı buna göre olmalıdır. Çünkü yapılacak anestezi bir gastroskopiden daha derin olacaktır ve işlem bir cerrahi uygulamayı da içermektedir.

Hasta anestezi eşliğinde sedasyon ve uyutma işleminden sonra uygun pozisyon altında hazırlanır. Duodenoskop adı verilen kamera içeren uygulama aleti ile hastanı yemek borusu, mide geçilip duodenum dediğimiz barsak bölümüne gelinir. Burada papilla adını verdiğimiz küçük bir kanal ağzı vardır. Burası aranıp bulunur. Bazen bu arama işlemi bile tecrübeye bağlı olarak yetersiz olur. Sonrasında duodenoskop dediğimiz aletimizin içinden ince kateterler gönderilerek buluna bu kanalda içeri yollanır. Papilla dediğimiz bu kanal ağzı Karaciğerden gelen safra yollarının bağırsağa açıldığı deliktir. Yani bu yol izlenerek ana safra kanalına ve Karaciğer içindeki safra yollarına ulaşılır. Tüm bu ince ve kalın safra yolları, safra kesesi görüntülenir, hastalıkları, mevcut olabilecek taş, tümör, çamur, kist ve benzeri patolojiler saptanır. Sonrasında aynı seanste tedavisi yoluna gidilir. Sfinkterotomi dediğimiz, giriş deliğinin kısmen kesilme sureti ile genişletilmesinden sonra çeşitlilik içeren çok sayıda kateter yardımı ile taş çıkarılması, çamur temizlenmesi, tümör için stent yerleştirilmesi, kanal darlıklarının genişletilmesi ve benzeri uygulamalar yapılır. İşlem süresi hastada saptanan patolojiye ve çalışma ekibinin tecrübesine göre yarım saat ile 3 saat arası değişebileceği gibi ortalama 1 saat sayılabilir. İşlem sonrası hastalar muhtemel komplikasyonlar ve gerekli tedavi için mutlaka 24 saat gözlem altında tutulur.

ERCP yapılamadığı zaman açık cerrahi ile safra yolları ameliyatına mecbur kalınır, safra yolları için hem tanı hem tedavi yöntemi olan ERCP,  tecrübeli kliniklerde ciddi hayat kurtarıcıdır.