Spinal Füzyon Nedir?

Spinal Füzyon Nedir?

Rengin Över
28.02.2019
Lumbar spinal füzyon prosedürü, aralarındaki hareketin ya da sürtünmenin ortadan kaldırılması amacıyla iki omurun birleştirilmesi için gerçekleştirilen bir cerrahi prosedürdür. Lumbar spinal füzyon prosedüründen disk dejenerasyonu, disk kayması, bel fıtığı, skolyoz (omurga eğriliği) ya da yaralanmayı da içeren bir dizi rahatsızlığın tedavisi için yararlanılmaktadır.

Bu prosedür, yalnızca konvansiyonel tedavilerin ağrıları hafifletmede yetersiz kaldığı durumlarda uygulanır. Bu ameliyat tek başına ya da başka omurga ameliyatları ile bir arada uygulanabilir. Prosedürün uygulanmasında, giderilecek hasarın türüne bağlı olarak çeşitli teknikler kullanılmaktadır. Lumbar spinal füzyon prosedürü uygulanırken, hasta anestezi altında uyur vaziyettedir ve herhangi bir ağrı hissetmez.

 • Prosedürün süresi: 3 ilâ 4 saat
 • Hastanede Kalış Süresi: Hastalar, lumbar spinal füzyon sonrasında ortalama 3 ilâ 4 gün süresince hastanede yatırılır.
 • Hastanın kendi ülkesine seyahat öncesi iyileşme süresi: Sağlık turizmi yoluyla lumbar spinal füzyon yaptırmak isteyen hastalar, çoğu durumda, prosedürü izleyen 5 ilâ 7 gün içinde kendi ülkelerine dönebilmektedir.
 • Seyahat Tavsiyesi: Çoğu profesyonel, sağlık turizmi yoluyla lumbar spinal füzyon yaptırmak isteyen hastaların, ameliyat üzerinden en az bir hafta geçmeden önce seyahat etmemelerini tavsiye etmektedir.

Prosedür sonrasında göz önünde bulundurulması gereken iki husus hareket kabiliyetinin yitirilmesi ve ağrıdır. Uygun bir süre boyunca rahat, engelli erişimli bir otelde kalarak, kendinizi biraz daha iyi hissetmeye başladığınızda ülkenize seyahat etmeniz salık verilmektedir.


Prosedür Detayları

Ameliyatınız, genel anestezi uygulaması ile başlar. Cerrahınızın omurganıza erişebilmesi için, ameliyat masasına yüzüstü yatırılırsınız. Omurga bölgesi bir steril örtü ve antiseptik sıvıyla prosedüre hazırlanır. Cerrah, omurgayı ortaya çıkarmak üzere bir insizyon gerçekleştirir. Kas ve dokular kenara çekilir. Eşzamanlı olarak bir başka prosedürün de gerçekleştirildiği hallerde, çoğu durumda, öncelikle diğer prosedür gerçekleştirilir. Ardından, kemiklerin bir arada tutulması için bir kemik greftinden yararlanılır.

Spinal füzyonda farklı kemik grefti yöntemlerinden yararlanılır:

 • Kemik grefti şeritleri, omurganın etkilenen bölgesi üzerine yerleştirilir
 • Kemik grefti, etkilenen iki omur arasına yerleştirilir
 • Greft malzemesi kafesi etkilenen omurlar arasına yerleştirilir


Lumbar spinal füzyonda farklı kemik grefti malzemeleri kullanılır:

 • Pelvis kemiği
 • Donör kemiği
 • Sentetik kemik


Greft yerleştirildikten sonra cerrah, bir kafes, vida ya da plaka kullanarak grefti yerinde tutar. Bunlar, omurların, tam iyileşene kadar, yerlerinde sabit kalmalarını sağlar. Cerrah, spinal füzyonun tamamlanmasının ardından kas ve dokuyu kapatır.


Prosedür Sonrası

Prosedür sonrasında iyileşmeye götürülürsünüz. Anesteziden çıkana değin dikkatle müşahede altında tutulursunuz. Cerrah tarafından, rahat edebilmeniz için ağrı kesici ilaç yazılır. Prosedürden sonraki ilk birkaç gün boyunca omurganızın doğru konumda tutulması gerekmektedir. Böylelikle, omurganın gerektiği biçimde hizalanmasını sağlar. Kimi durumlarda, hastaya 2 ilâ 3 gün süresince IV verilir. Ayrıca, ilk 2 – 3 gün boyunca bir drenaj (boşaltım borusu) da takılabilir. Hastanede kaldığınız süre içerisinde, hastane personeli tarafından, iyileşme sürecinde, ne şekilde oturmanız, ayakta durmanız ve yürümeniz gerektiği size anlatılır. Böylelikle, kendinizi yaralamamanıza ya da iyileşme sürecinin uzamasına yol açabilecek hareket ve durumlardan kaçınmanız sağlanır. Ayrıca, hastanede kaldığınız süre içerisinde ve sonrasında sırt korsesi takılır ya da alçı uygulanır.


Sonuçlar

Lumbar spinal füzyon oldukça etkili bir prosedürdür. Nitekim, prosedürün uygulandığı çoğu hasta semptomlardan tamamen ya da kısmen kurtulmaktadır. Ancak, spinal füzyon geçiren hastaların, zaman içinde, sırtlarının başka bölgelerinde sorunlarla karşılaşabileceklerini önemle göz önünde bulundurulmalıdır.


Riskler ve Komplikasyonlar

Her ameliyatta olduğu gibi lumbar spinal füzyonda da bir takım riskler söz konusudur. En yaygın olarak rastlanan risk ve komplikasyonlar aşağıda sıralanmıştır:

 • Enfeksiyon
 • Kan pıhtıları
 • Solunum problemleri
 • Kan kaybı
 • Kalp krizi
 • İnme
 • Bünyenin anesteziye reaksiyon göstermesi
 • Spinal sinirlerin hasar görmesi
 • Güçsüzlük
 • His kaybı
 • Bağırsak ve Mesane problemleri
 • Sırt problemleri


Aşağıdaki hallerde hekiminizle irtibat kurunuz:

 • Ateşin 101 0F’nin (38,3 0C) üstünde olması ya da üşüme
 • Ağrıların artması
 • İnsizyondan yeşil ya da sarı renkli ya da ağır/ kötü kokulu bir akıntı gelmesi
 • Kollarda uyuşmanın baş göstermesi ya da kolların, bacakların ya da ayakların hissedilmesinde değişiklik meydana gelmesi
 • Göğüs ağrısı ya da nefes darlığı yaşanması
 • Şişme meydana gelmesi
 • Sırt ağrısının kötüleşmesi ve istirahat ya da ilaç kullanımı ile hafiflememesi
 • Bağırsak ya da idrar problemlerinin baş göstermesi